KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ KALINA BARTECKA

Profesjonalnie i z należytą dokładnością.

Kancelaria Notarialna Notariusz Kalina Bartecka, to miejsce, w którym staramy się zapewnić opiekę prawną na najwyższym poziomie. Zależy nam, aby każdy czuł się swobonie, rozumiał swoje prawa i wyszedł od nas z uśmiechem na twarzy.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Do głównych specjalizacji Kancelarii Notarialnej Kalina Bartecka należą między innymi:

 • sporządzanie aktów notarialnych;
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;
 • czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • sporządzanie umów kohabitacyjnych;
 • doręczanie oświadczeń;
 • sporządzanie protokołów,;
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów;
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

DOKUMENTY / NIERUCHOMOŚCI

Do dokonania czynności notarialnej mającej za przedmiot nieruchomość niezbędne jest podanie:

 • Wartości rynkowej przedmiotu umowy
 • Warunków i daty wydania przedmiotu umowy
 • Nr konta bankowego
 • Zaświadczenia, że w lokalu/ budynku nikt nie jest zameldowany
 • Zaświadczenia, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
 • Dowodu opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
 • Podstawa nabycia nieruchomości

DOKUMENTY / POZOSTAŁE CZYNNOŚCI

Do dokonania czynności notarialnej niezbędne są dane osobowe biorących w niej udział stron tj:

 • Imiona i nazwiska
 • Stan cywilny
 • Imiona rodziców
 • Adres zamieszkania oraz adres do korespondencji (w Polsce)
 • Seria dokumentu tożsamości wraz z terminem ważności
 • Numer PESEL (osoba fizyczna)
 • Numer KRS, REGON, NIP (podmiot gospodarczy)

KONTAKT

tel.: 58 690 44 60
fax: 58 690 44 61

e-mail: kancelaria@notariuszbartecka.pl

BIURO

Kancelaria Notarialna
Notariusz Kalina Bartecka

ul. Legionów 116 lok. A4
81-472 Gdynia

RACHUNEK BANKOWY

Notariusz Kalina Bartecka
ul. Legionów 116A/4,
81-472 Gdynia

Rachunek bankowy numer:
42 1020 1811 0000 0402 0377 2241 

prowadzony przez PKO Bank Polski S.A.

PROFESJONALNIE I Z NALEŻYTĄ DOKŁADNOŚCIĄ.

RODO – Nie korzystamy z plików cookie i nie zbieramy danych uzytkowników. 

Produkty premium w rękach profesjonalistów sprawią, że Twoje auto przez lata będzie wyglądało jak nowe.